Stap 9 Vraag toestemming

Betrek de MedezeggenschapsRaad (MR) van uw school bij dit proces en vraag instemming van de ouders, ook als het gaat om het verwerken van beeldmateriaal zoals foto's en video. Zolang er geen ondubbelzinnige toestemming is verleend, wordt afgeraden (beeld)materiaal te maken of te publiceren. Aandachtspunten bij het publiceren van beeldmateriaal:

  • Scholen moeten toestemming hebben van ouders/verzorgers van elke leerling die herkenbaar op de foto/video staat;
  • De toestemming moet expliciet en ondubbelzinnig zijn (niet: wie zwijgt, stemt toe);
  • Het moet duidelijk zijn voor welke specifieke verwerking en doel de toestemming geldt. Toestemming voor het publiceren van foto's binnen een afgeschermde omgeving is niet hetzelfde als toestemming voor publicatie op de openbare website.

vorige | volgende