Stap 6 Stel functionaris aan

De POraad en Kennisnet raden aan om per schoolbestuur een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen en deze aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. De FG is verantwoordelijk voor het houden van onafhankelijk toezicht op – en adviseren van de organisatie over de juiste en zorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie. De FG zou bij alle processen waar persoonsgegevens worden gebruikt betrokken moeten zijn. De formele communicatielijn naar de AP (vragen, klachten) loopt via de FG. De FG kan:

  • Toezicht houden;
  • Inventarisaties maken;
  • Meldingen en datalekken bijhouden;
  • Vragen en klachten van mensen binnen / buiten de school afhandelen;
  • Beleid ontwikkelen;
  • Adviseren over technologie en beveiliging;
  • Input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode.

vorige | volgende