Stap 5 Maak privacyverklaring

Maak een privacyverklaring waaruit blijkt hoe de school met gegevens omgaat. Kijk ook naar de inhoud van de schoolgids en pas deze waar nodig aan. In een privacyverklaring moet in ieder geval staan:

  • Doeleinden: met welk doel worden persoonlijke gegevens verwerkt? Denk aan zaken als het vastleggen van leerling- en persoonsgegevens;
  • Gebruik van Cookies: als uw website cookies gebruikt, dan bent u verplicht uit te leggen wat cookies zijn en wat u ermee doet. (Schoool maakt gebruik van functionele cookies, niet van analytische);
  • Nieuwsbrieven: Wanneer ouders, collega's, partners in nieuwsbrieven vermeld worden, moeten ze daar expliciet toestemming voor gegeven hebben. Ook moet er in elke nieuwsbrief staan hoe men zich afmeldt.
  • Inzage en correctie: een ouder of collega heeft altijd recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan verzoeken om correctie of verwijdering (dit laatste mag alleen als gegevens niet meer relevant zijn);
  • Beveiliging: Vermeld welke technische en organisatorische maatregelen u heeft genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Dit alles staat in eenvoudige, toegankelijke en begrijpelijke taal te lezen.

vorige | volgende