Stap 3 Netwerk in kaart

Als school heeft u een verantwoordingsplicht. Maak een overzicht van partijen waarmee gegevensuitwisseling plaatsvindt en met welk doel u dit doet. Dit kunnen andere scholen zijn, maar ook aanbieders van abonnementen. Vraag en bewaar niet meer gegevens dan nodig is en ook niet langer dan nodig is. Weet bijvoorbeeld wanneer een leerling de school verlaat, hoe lang het nodig is om gegevens te bewaren. Als richtlijn geldt dat de school een leerlingdossier 2 jaar mag bewaren nadat een kind van school is gegaan. Uitzonderingen:

  • Gegevens over verzuim en afwezigheid en in- en uitschrijving moet u 5 jaar bewaren nadat de leerling is uitgeschreven;
  • Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is verwezen moet u 3 jaar na het vertrek van de leerling bewaren.

Alumnilijsten mogen worden bijgehouden voor het organiseren van reünies. Let er wel op dat u ook hiervoor eerst toestemming vraagt aan de oud-leerlingen en dat u de gegevens alleen voor dat doel mag gebruiken.

vorige | volgende