Stap 2 Richt een loket in

Check het privacyreglement en zorg dat mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt hun privacyrechten kennen (recht op dataportabiliteit, vergetelheid, inzage, correctie, beperking van de verwerking, persoonlijke behandeling, bezwaar). Waar kunnen ouders/verzorgers terecht met vragen of klachten? Tips:

  • Spreek af waar informatie over de AVG te vinden is (bijvoorbeeld een pagina op de website en in de schoolgids);
  • Vermeld één adres om te communiceren over vragen of incidenten;
  • Richt één proces / protocol in dat iedereen kan begrijpen;
  • Houd één register bij (door de Functionaris Gegevensbescherming, stap 6).

 

 

vorige | volgende