Stap 10 Evalueer

Evalueer de manier waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert. U moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming van mensen heeft gekregen om persoonsgegevens te verwerken of om beeldmateriaal te publiceren. Wanneer iemand dit in twijfel trekt, wat is dan uw eerste reactie? Maak een beslisboom die iedereen rond uw organisatie kan begrijpen en waaraan men zich vervolgens ook kan houden. Voorbeeld:

Heb ik toestemming om een foto/video van deze leerling te maken?
Mag ik deze publiceren?
Op een publiek of op een afgeschermd kanaal?
Bij twijfel, waar kan ik dit opzoeken?
Mag ik een foto met meerdere leerlingen waarvan er één geen toestemming heeft publiceren?
Zijn hulpouders hiervan op de hoogte?
etc.

 

begin | vorige | samenvatting