AVG-ready

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Voor scholen betekent dit dat ze een aantal zaken goed geregeld moeten hebben:

  • Dossiervorming
  • Leerlingvolgsystemen
  • Beeldmateriaal
  • Internet
  • Toestemming gegevens delen
  • Bewaartermijnen
  • Dagelijks gebruik

Leer hoe uw school in 10 stappen AVG-ready kan zijn!


Bij Schoool maken we gebruik van 'privacy by design', wat inhoudt, dat we in het ontwerp van onze diensten en ook contractueel rekening houden met de bescherming van persoonsgegevens volgens de AVG. Schoool onderschrijft het Privacy Convenant Onderwijs en is onderworpen aan de ROSA-certificering (Referentie Onderwijs Sector Architectuur, Edu Standaard).

Heeft u behoefte aan een persoonlijk adviesgesprek rond de AVG?
Neem contact met ons op.