Gedragscode

Schoool Platform dient als volgt te worden gebruikt:

 • U spreekt namens uzelf, als persoon.
 • Niet namens een ander, tenzij de ander expliciet toestemming geeft.
 • Niet namens een fictief persoon.
 • Elk bericht wordt geplaatst door een persoon.
 • U bent gehouden aan de Nederlandse wet.
 • U bent gehouden aan de regels van de school waar u bent ingelogd.

Schoool Platform dient niet te worden gebruikt voor:

 • Pesten
 • Haat zaaien
 • Discriminatie
 • Kwakzalverij (ongegronde medische claims)
 • Wapenhandel
 • Alles wat in strijd is met de wet (art 10.2 van de leveringsvoorwaarden*)

* Leveringsvoorwaarden zijn opvraagbaar via de betreffende school.